This website uses cookies. By continuing to browse this website you without changing the settings of your web browser to accept cookies to use cookies.
For more information about our cookies and their use.
Ok
Home |  Terms and Conditions |  Delivery and payment |  Complaints |  Contact |  Privacy |  How to Buy Registration |  Login RSS kanál
Home
   Login   Products   Papers   Your profile   Cart   Contact   Main   Assistance 
Current we offer 78 products.  
Product Categories
katTepelné izolácie
katOSB dosky
katStrešná krytina
katStavba
katDekorácie do domácnosti
katDebniace tvárnice
Most Viewed

OSB EGGER 3 hr.18mm, 2500x1250

Austrotherm EPS 70F 100mm

Austrotherm XPS 50mm

Austrotherm EPS 70F 80mm

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky

 

Tovar je expedovaný podľa možností výrobcu alebo dodávateľa, ďalej podľa dostupnosti produktov a prevozných možností predávajúceho a to v čo najkratšom možnom termíne po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim. K záväznému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho dochádza po predchádzajúcom odsúhlasení termínu dodania, konečnej ceny, spôsobu a termínu dopravy, spôsobu a formy platby, a to uhradením kupnej ceny na účet predávajúceho. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie. Tovar môže prevziať len osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
Pokiaľ si kupujúci v objednávke dopredu neobjedná u predávajúceho zloženie tovaru z dopravného prostriedku, je povinný previesť zloženie tovaru vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase.
Ak kupujúci odmietne prevziať predmet plnenia bezdôvodne, nesie všetky náklady spojené s dodaním tovaru v plnej výške.
Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodu na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, popr. nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
Ceny tovaru sú uvedené na webovej stránke. V závislosti na množstve objednaného tovaru môže dôjsť k ich zmene. 
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – hlavne druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalu podľa priloženého dodacieho listu.
Pokiaľ kupujúci bez výhrad potvrdí prevzatie zásielky podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný zreteľ.
 

 

Paletové hospodárstvo

 

Paletové hospodárstvo sa pri účtovaní riadi platnými cenníkmi výrobcu a dodávateľa predávajúceho, týka sa to i poplatku za opotrebenie.
Za palety je účtovaná zúčtovacia cena. Nepoškodené, znovu použiteľné palety je možné vrátiť do skladu spoločnosti Rastislav Greguš, Váš domček

Lehota pre vrátenie paliet je rovnaká ako u výrobcu, obvykle je 12 mesiacov, u niektorých výrobcov 6 mesiacov. Pri vrátení je nutné predložiť kópie daňových dokladov (alebo ich čísla).

 kos Shopping basket
0 pc 0.00 EUR
view shopping cart >>
Most Viewed

Siniat GKB 12,5×1200×2000 ...

3.95 EUR s DPH

OSB EGGER 3 hr.18mm, 2500x1250

OSB EGGER 3 hr.18mm, 2500x1250 ...

16.99 EUR s DPH

Austrotherm EPS 70F 100mm

Austrotherm EPS 70F 100mm ...

4.18 EUR s DPH

Austrotherm XPS 50mm

Austrotherm XPS 50mm ...

5.35 EUR s DPH

Austrotherm EPS 70F 80mm

Austrotherm EPS 70F 80mm ...

3.34 EUR s DPH

Reduction products

Izolácia KNAUF Classic 040 180mm - izola

Izolácia KNAUF Classic 040 180mm - izolačný materiál podkrovie Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s EC...

3.60 EUR s DPH

Izolácia KNAUF Classic 040 200mm - izola

Izolácia KNAUF Classic 040 200mm - izolačný materiál podkrovie Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s EC...

4.00 EUR s DPH

Izolácia KNAUF Classic 040 220mm - izola

Izolácia KNAUF Classic 040 220mm - izolačný materiál podkrovie Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s EC...

4.40 EUR s DPH

Izolácia KNAUF Classic 040 240mm - izola

Izolácia KNAUF Classic 040 240mm - izolačný materiál podkrovie Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s EC...

4.80 EUR s DPH

Izolácia Knauf FKD-S Thermal 50mm

Izolácia Knauf FKD-S Thermal 50mm Produkty NOBASIL FKD-S Thermal sú určené...

4.63 EUR s DPH

View all events >>
Update
Last update 09.09.2017.
ABOUT US
USEFUL INFORMATION
Quickly top
SUPPORT PAYMENTS
© Rastislav Greguš, Váš Domček , strecha, km beta,
© MiBe ESHOP 2015, 38
TOPlist lacnesperky4u.sk